September 11, 2008

| ภาพเก็บตก จากนิทรรศการ Yes We are Not |

ภาพเพิ่มเติมจากนิทรรศการ ถ่ายภาพโดย หมูใหญ่
ขอขอบคุณมากๆ ณ โอกาสนี้อีกครั้ง^ จุดชมนิทรรศการ กระจายตามชั้นต่างๆ ของสยามดิสคัพเวอรี่

^ คุณอิเคดะ / คุณฤทธิ์ และคุณเขียน จาก Sfree :)


^ อ.นิพันธ์ / อ.กมล / อ.ธเนศ 3 ศิลปินให้เกียรติมาชมงาน :)


^ สองสาวนี่หน้าตาคุ้นๆ แฮะ

No comments: