March 01, 2007

Victor Papanek

ประโยคแรกของหน้าแรกในหนังสือ Book Design For The Real World
โดยวิคเตอร์ ปาปาเนค (Victor Papanek 1971) กล่าวว่า

->อาชีพออกแบบงานโฆษณาเป็นอาชีพที่ชักจูงให้คนซื้อในสิ่งที่ไม่ต้องการและไม่จำเป็น
ด้วยเงินอันน้อยนิดในกระเป๋า แถมยังถูกทำให้ประทับใจกับสิ่งที่ไม่ได้รับด้วย

->อาชีพนี้อาจเป็นวิชาชีพที่หลอกลวงที่สุดในทุกวันนี้<-

// ผมชอบข้อความนี้ครับ เลยนึกถึงเรื่องรอบๆ ตัว

บ้านใกล้สนามบิน / รถขับสี่ล้อ / -> 1 ปี บินซักกี่ที / 1 ปี ลุยป่าซักกี่ครั้ง
ดูคล้ายซื้อนาฬิกาตายที่ทำประโยชน์ได้เพียงแค่สองครั้งต่อวันมาใส่

โทรศัพท์ + กล้องถ่ายรูป + วิทยุ + เครื่องดูหนัง + สมุดนัดหมาย -> @#*#!#+?

เรามีนาฬิกาติดตัว สองเรือน -> ข้อมือกับมือถือ //

No comments: